Computer Science & Engineering

Dr. Ajit Singh

Vishal Kumar

Ramesh Belwal

Swati

Swati Verma

Deepak Harbola

Anindita Saha

Kapil Chaudhary

Rajeev Chanyal

Bhawana Parihar

Sagar Mal Nitharwal

Rakesh Bisht

Ms. Pragya Chaudhary

Mr. Himanshu Suyal

BTKIT Admin

Mr. Setu Maheshwari

Civil Engineering

Anonymous

Renu Sinha

Mr. Deepak Parashar

Mr. Pankaj Rana

Mr. Mintoo Kumar Gautam

Dr. Bhavesh Pandey

Mr. Rohit Rana

Mr. Seraj Ahmad

Mr. Ajay Kumar

Mr. Lalit Kumar

Electronics and Communication Engineering

Director BTKIT

Dr. Rakesh Kumar Singh

Rachna Arya

Rachna Arya

Ravindra

Ravindra Pratap Singh

Lalit Garia

Rajesh Joshi

Varun Kakar

Varun Kakar

Vijaya Bhandari

Anonymous

Parul Kansal

Ashish Thapliyal

Biochemical Engineering

Dr. Jyoti Saxena

Amit Mohan

Pankaj Sanwal

Mayank

Shakti Katiyar

Shweta Rawat

Ms. Neha Chausali

Deepti Chandra

Electrical Engineering

Mr. Lalit Mohan Tiwari

Mr. Amit Kumar

Mr. Mohit Kumar Jaiswal

Mr. Prankit Gupta

Mr. Sachin Tyagi

Mrs. Mamta Arya

Mr. Vivek Rastogi

Mr. Abhijeet Sah

Mrs. Chandni Bansal

Mr. Tarang Sharma

Chemical Engineering

Anshuman Mishra

Mr. Durgesh Singh Songera

Vaibhav Rai

Mr. Vikas Kumar Bharti

Dr. Sanjay Kumar

Ajit Das

Dr. Nivedita Shroti

Department of Applied Sciences

Anonymous

Dr. Lata Bisht

Dr. Kuldeep Kholiya

Dr. Bhawna Sanwal

Dr. Arvind Bhatt

Dr.Rajesh Kumar Pandey

Dr. Ruby Rani

Dr. Jyoti Pandey Tripathi

Master of Computer Application

Dr. Kunwar Singh Vaisla

Rajendra Kumar Bharti

Dr. Rajendra Kumar Bharti

Dr. Sachin Gaur

Dr. Archana Verma

Mechanical Engineering

Dr. Subhash Chandra Sarkar

Dr. Satyendra Singh

Prof. Ravi Kumar

sidharthkumar

Dr. Anirudh Gupta

Chandra Prakash Saxena

Mr. Vinod Kumar

Dr. Dev Prakash Satsangi

Saumy Agarwal